asfaltovanie Martin

kvalitné a precízne ručné asfaltovanie

RUČNÉ ASFALTOVANIE MARTIN

Ručné asfaltovanie je veľmi špecifická a technicky náročná práca. Ponúkame vysoko nadštandartnú presnosť a kvalitu rozprestretia obaľovanej zmesi. Ručne sa asfaltujú úzke plochy, vysprávky asfaltových ciest a parkovísk a plochy pod 400 m2, kde je finišér nerentabilný.

 

Ručné asfatovanie je založené na nasledovnom technologickom postupe:

Horúca obaľovaná zmes sa dovezie z obaľovačky asfaltu na vyklápačke na miesto aplikácie. Táto horúca zmes sa ručne rozprestrie, podobne ako štrk, na budúcu asfaltovú plochu a potom sa uvalcuje, čím sa stlačí (tzv. zhutní) na konečnú hrúbku. Napríklad asfaltová plocha, ktorá má mať po zhutnení hrúbku 5 cm, má pred zhutnením 7 cm. Dva centimetre stlačí valec. Ručne sa asfaltuje na hrúbku 4 až 8 cm podľa potreby. Niekedy sa robia dve až tri vrstvy, podľa únosnosti plochy. Rozprestretie horúcej obaľovanej zmesi presne do roviny je veľmi náročná činnosť, pretože veľmi záleží na presnosti oka majstrov.

Väčšie plochy sa nerobia ručne, ale pomocou tzv. finišéra. Je to zložitý a drahý stroj, ktorý vyžaduje veľké náklady na chod a presúvanie. Keďže je veľký, nedá sa použiť na malé a členité plochy, preto si takéto prípady vyžadujú ručné asfaltovanie. To je však aj veľmi ekonomicky rizikové. Na spracovanie napr. 6 ton hoúcej zmesi potrebuje skupina maximálne hodinu. Potom už zmes ochladne a je nepoužiteľná. Všetko od momentu dovezenia zmesi musí dokonale klapať, aby nevznikla škoda. Každý drobný stavebník, ktorý zasahuje do asfaltovej cesty kvôli vodovodnej, plynovej, alebo kanalizačnej prípojke, musí vzniknutú ryhu zaasfaltovať. Tak isto niektoré typy plôch (staré štrkové hospodárske dvory, staré betonové plochy, staré obecné chodníky) je najvýhodnejšie pokryť vrstvou asfaltu, čím vzniká najekonomickejšie riešenie spevnenej plochy.

 

Vysvetlenie:

Obaľovaná zmes: ľudovo asfalt, čo je však veľmi nepresné, pretože sa v skutočnosti jedná o asfaltom obalený štrk, ktorý po ochladnutí asfaltu stvrdne na povrch, aký vidíme všade na ceste. Jej teplota pri spracovaní je od 160 do 130 °C. Veľmi sa na všetko lepí a nástroje musia byť natreté olejom, aby sa dala spracovávať. Obaľovaná zmes je veľmi drahá a kubík s dovozom stojí cca 200 € bez DPH. Takže jedno auto s obsahom 10 ton zmesi stojí 900 €.

Obaľovačka: veľké a veľmi drahé zariadenie, ktoré vyrába obaľovanú zmes zo štrku a asfaltu. V okrese sa nachádzajú spravidla maximálne dve obaľovačky a na Slovensku ich vlastnia len veľké cestárske firmy, a to Doprastav, Strabag a Váhostav. Preto pre potrebu ručného asfaltovania sa táto zmes kupuje od majiteľov obaľovačiek.

 

Mám záujem o služby