zámková dlažba Martin

pokládka zámkových dlažieb na kľúč, precízne ručné asfaltovanie plôch
a ďalšie odborné služby

Mám záujem o služby

ZÁMKOVÁ DLAŽBA MARTIN

Krásna, funkčná a technicky aj ekonomicky zvládnutá spevnená plocha zo zámkovej dlažby vyžaduje profesionálov, ktorí pracujú komplexne. A preto naša spoločnosť ponúka:

 

 

Máme kompletné strojné výbavenie pre prácu v stiesnených priestoroch okolo rodinných domov.

POKLÁDKA ZÁMKOVEJ DLAŽBY

Zámková dlažba je jednou z najobľúbenejších flexibilných povrchových úprav plochy. Vyrába sa z rôznych materiálov (betón, íl, recyklovaný plast atď.), najčastejšie sa však využíva hlina a betón.

 

Aké výhody prináša zámková dlažba?

 

 

zámková dlažba Martin

ASFALTOVANIE MARTIN

Ručné asfaltovanie je veľmi špecifická a technicky náročná práca. Ponúkame vysoko nadštandartnú presnosť a kvalitu rozprestretia obaľovanej zmesi. Ručne sa asfaltujú úzke plochy, vysprávky asfaltových ciest a parkovísk a plochy pod 400 m2, kde je finišér nerentabilný.

 

Mám záujem o služby